SUAN-KRU ANGOON


                 

\"สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงา\" ร่วมกับมูลนิธิไชยวนา เป็นโครงการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ พื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ สถานที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ ฝึกทักษะ และพบปะผ่อนคลาย สําหรับเด็ก พ่อแม่ ครอบครัว จนกระทั่งบุคคลทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของครูองุ่น มาลิก ที่ระบุไว้ในพินัยกรรม ของท่าน และสวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงาแห่งนี้ จะเป็นสื่อกลางของ ความสัมพันธ์ทั้งหมด โดยจะออกมาในรูปแบบของ พื้นที่สาธารณะสําหรับเด็ก ที่พักผ่อนหย่อนใจ ห้องสมุดมนุษย์ ร้านแบ่งปัน พื้นที่กิจกรรมสําหรับบุคคล ทั่วไป หน่วยงานต่างๆ NGOs หรืออาจจะเรียกว่า เป็นลานปล่อยของก็ว่าได้

                 

ด้วยความสําคัญของการเจริญเติบโตของเศษฐกิจและความสัมพันธ์ ของครอบครัว ทั้งพัฒนาการต่างๆเราจึงได้สร้างแหล่งการเรียนรู้ สวนครูองุ่น-มูลนิธิกระจกเงาขึ้นมาให้กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วย ความสนุกสนาน รอยยิ้ม และการเรียนรู้ควบคู่ เราหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าสถานที่แห่งนี้จะสร้างทรงจําดีๆ ให้กับทุกคน สร้างความรัก ความเข้าใจและความเพลิดเพลินตลอดการมาเยือน